GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Katılımcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Var ise sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri katılımcılat tarafından ödenecektir.

4.Mücbir sebep halleri ve ORGANİZATÖR’den kaynaklanmayan durumlar, hükümet kararları vb. otoriteler tarafından verilen kararlar saklı kalmak kaydıyla söz konusu hizmetin süresinde yapılamaması ve ertelemenin 45 günü geçmesi halinde, Katılımcılar sözleşmeyi sona erdirebilecektir.

5. Sözleşme konusu hizmet eksiksiz, ilan edilen şartlara ve niteliklere uygun, gerekli bilgi ve belgeler ile doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa edilmek zorundadır.

6.Satın alınan hizmetin satılmasının imkansızlaşması durumunda, ORGANİZATÖR bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak KATILIMCI’ya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel KATILIMCI’ya iade edilmek zorundadır. ORGANİZATÖR’ün başkaca hiçbir sorumluluğu ya da yükümlülüğü mevcut değildir.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.KATILIMCI, etkinlik bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, ORGANİZATÖR’ün katılımı iptal etme hakkı bulunmaktadırç.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8. Etkinlik katılımı gerçekleştikten sonra, KATILIMCI’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve etkinlik bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ORGANİZATÖR’e ödenmez ise, KATILIMCI, sözleşme konusu etkinlik tutarını ORGANİZATÖR’e iade etmek ve ORGANİZATÖR’ün bu sebeple uğramış olduğu zararları tazmin etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ETKİNLİĞİN İPTALİ HALİNDE:

9.ORGANİZATÖR’ün öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa veya ORGANİZATÖR’ün iradesi dışındaki sebepler, hükümet kararlar vb. sebebiyle etkinliğin iptal edilmesi halinde, durum KATILIMCI’ya bildirilir. KATILIMCI, ödemiş olduğu ücretin iptalini talep edebilir.

CAYMA HAKKI:

10.KATILIMCI site üzerinden etkinliğe katılım için gerekli ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu hakkı kullanamayacağını kabul ve beyan eder.

11.ORGANİZATÖRÜN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKETADI/UNVANI: BOOST ORGANİZASYON TURİZM VE SPOR HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

ADRES: Kore Şehitleri Cad Ergin Apt No:20-22 D:1 Esentepe Şişli İstanbul E-POSTA:boostcamp@boost-sport.org TEL: 0212 287 80 94

12.TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

KATILIMCI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini KATILIMCI’dan talep edebilir ve her koşulda KATILIMCI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, KATILIMCI, borcun gecikmeli ifasından dolayı ORGANİZATÖR’ün uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

13.ÖDEME VE TESLİMAT

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.